Studio Albion
Nauka języka angielskiego w Elblągu
Strona Główna Informacje Kontakt Opinie
Danuta Onopiak
ul. Beniowskiego 5
82-300 Elbląg
tel: 693246295
e-mail: liriodendron@wp.pl
 
-Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczęłam prowadząc kursy języka angielskiego zorganizowane przez Krajową Spółdzielnię Pracy Lingwista-Oświata (z siedzibą w Gdańsku). Wówczas większość moich uczniów stanowili dorośli.

 -Pierwszym niebagatelnym sukcesem zawodowym było zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie językowym przez jedną z moich młodych uczennic, która wiedzę zdobywała w grupie osób dorosłych.
 

 -Kiedy  rozpoczęłam działalność prywatną, jedyną formą kontaktu z potencjalnymi uczniami były plakaty, które pojawiały się jeden raz w roku w ostatnich dniach wakacji letnich.

 -W latach 1999 i 2000  moi uczniowie ponownie zdobyli pierwsze miejsce w kraju w konkursach językowych.

 
-Opracowałam własne programy nauczania oparte na systematycznym poznawaniu nowego materiału z jednoczesnym utrwalaniem zdobytej wcześniej wiedzy. Dzięki temu każdy mój uczeń uczęszczający regularnie na lekcje jest w stanie poznać  angielski w stopniu umożliwiającym zdanie każdego rodzaju egzaminu z tego języka.
 
-Cały planowany okres nauczania (do poziomu proficiency włącznie) obejmuje 6 do 7 lat.
 
-Uczniowie zdający maturę na poziomie rozszerzonym po 5-6 latach nauki u mnie, uzyskują na ogół od 90 do 100% na egzaminie.
 
 
Studio Albion
tworzenie stron